Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > Cáp ngầm TAYA


New Product
Dây trung cao thế

Dây trung cao thế


Mã sản phẩm: 15 KV 133% CV Cu / XLPE/ PVC CABLE
Nhà sản xuất:
Dây trung cao thế

Cáp ngầm 4 lõi TAYA

Cáp ngầm 4 lõi TAYA


Mã sản phẩm: - NAV -
Nhà sản xuất:

 

Cáp ngầm 4 lõi TAYA /PVC


Cáp ngầm 4 lõi

Cáp ngầm 4 lõi


Mã sản phẩm: - NAV-
Nhà sản xuất:

 

Cáp ngầm 4 lõi TAYA


Cáp ngầm 4 lõi TAYA

Cáp ngầm 4 lõi TAYA


Mã sản phẩm: 600/1000V-1.5
Nhà sản xuất:

 

Cáp ngầm 4 lõi TAYA - PVC/DSTA/PVC 600/1000V-1.5


Cáp ngầm 3 lõi

Cáp ngầm 3 lõi


Mã sản phẩm: -NAV-
Nhà sản xuất:

 

Cáp ngầm 3 lõi TAYA


Cáp ngầm 3 lõi TAYA

Cáp ngầm 3 lõi TAYA


Mã sản phẩm: -NAV-
Nhà sản xuất:

 

Cáp ngầm 3 lõi TAYA - PVC /DSTA/PVC600/1000V-4


Cáp ngầm 3 lõi TAYA

Cáp ngầm 3 lõi TAYA


Mã sản phẩm: -NAV-
Nhà sản xuất:

Cáp ngầm 3 lõi TAYA- PVC/DSTA/PVC 600/1000V-25


Cáp ngầm 4 lõi TAYA

Cáp ngầm 4 lõi TAYA


Mã sản phẩm: TAYA PVC/PVC/DSTA/PVC 600/1000V-185
Nhà sản xuất:

 

 Cáp ngầm 4 lõi TAYA - PVC/DSTA/PVC 600/1000V - 185


Cáp ngầm 3 lõi TAYA - PVC

Cáp ngầm 3 lõi TAYA - PVC


Mã sản phẩm: TAYA PVC/DSTA/PVC 600/1000V-300
Nhà sản xuất:

 

Cáp ngầm 3 lõi TAYA - PVC/DSTA/PVC600/1000V - 300


Liên Hệ Trực Tuyến

( (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Ê (08) - 3511.7931

È 0978.996.122

kd2@cntruongthanh.com


SẢN PHẨM CHÍNH
day-va-cap-dien


cap-dien-gl


day-dien-cadivi


cap-van-xoan


cap-day-dien


cap-dien-cadivi

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-3511.5746      Fax: 08-3511.7931
Email: kd2@cntruongthanh.com
Hotline: 0978.996.122
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com